Lineaire Vergelijkingen --- Introductie ---

Lineaire Vergelijkingen
is een oefening met de grafische voorstelling van lineaire vergelijkingen


Je wordt gevraagt punten in de grafiek van een functie aan te geven

De coefficienten zijn:

. The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.