Statistiek 3 --- Introductie ---


Met welk onderwerp wil je beginnen ? Kaarten of Dobbelen?
Hoe wil je de sommetjes opbouwen?
Hoeveel sommetjes achter elkaar?
Uitprinten op papier of een digitoets?
Een iets uitgebreider menu uitgebreider menu

The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.